EnglishКонтактиАктуалноНачало

Търсене Аптеки

Анкета

Доволни ли сте от нивото на обслужване в аптеки Ес Си Ес?

ПартньориЗдравноосигурителен фонд МЕДИКО-21

“ЗОФ Медико-21” АД е акционерно дружество с предмет на дейност за доброволно здравно осигуряване, съгласно Лиценз №1/2003 г. На Комисията за финансов надзор на Република България.

“ЗОФ Медико-21” АД е дъщерно дружество и приемник на ЗОФ “Здраве” АД.
“ЗОФ Медико-21” АД има своята специфична мисия, основни приоритети и акценти като един от стабилните участници със самостоятелен  сегмент от пазара на здравноосигурителни услуги на територията на Р. България.
“ЗОФ Медико-21” АД осъществява всички форми на здравно осигуряване – индивидуално, семейно, и групово (корпоративно) доброволно здравно осигуряване.
“ЗОФ Медико-21” АД договаря здравно осигуряване по специфична  процедура (алгоритъм за сключване на договор) в зависимост от формата на доброволното здравно осигуряване.
Design & Hosting Triada Soft © 2007