EnglishКонтактиАктуалноНачало

Търсене Аптеки

Анкета

Доволни ли сте от нивото на обслужване в аптеки Ес Си Ес?

Актуално

Осцилококцинум, хомеопатичен имуномодулатор - резултати от клинични изпитвания

Грипът (Grippe, Influenza) е остро инфекциозно заболяване, протичащо предимно под форма на епидемия обикновенно през есенно-зимния сезон. Причинители на грипа са грипните ортомиксовируси тип А, В, С, както и новопоявилите се през последните години подтипове А (Н1N1) („свински/мексикански” грип) и A(H5N1) (“птичи” грип). Заболявания, известни като “грипоподобен синдром” се причиняват от редица други вируси (миксо-, адено-, ЕСНО, рино- и др.) и протичат със сходна клинична картина. Заразяването става по въздушно-капков път при контакт с болен, като за грипните вируси е характерна висока степен на контагиозност. Заболяването протича с относително специфична клинична картина в три стадия, които не винаги са ясно очертани при отделните пациенти. След инкубационен период от 3-4 дни се наблюдава острото начало с рязко повишаване на температурата, разтрисане, адинамия, мускулно-ставни болки и главоболие. Във втория стадий тези симптоми намаляват, като се появяват хрема, кашлица, болки в гърлото и гърдите и други оплаквания от страна на дихателната система. Относително специфичен симптом на грипа са болките в очите с изразен конюнктивит, сълзене, фотофобия. Характерни за този стадий са усложненията като синуити, отити, бронхити и бронхиолити, пневмонии, плеврити и по-рядко кръвоизливи от някои органи. След седем-десет дни настъпва оздравителен период, който в много от случаите е продължителен с чувство на слабост, бърза уморяемост и др. Грипните епидемии по принцип са с висока заболяемост сред населението на засегнатите райони и с относително висока смъртност. По данни на СЗО от 2006 г. заболяването засяга ежегодно от 5 до 15% от населението на земята, като при 3 до 5 милиона протича в по-тежка форма с усложнения , водещи до смъртен изход при  250 000 до 500 000 заболели.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ГРИПА

Конвенционалнo лечение:

В лечениетона грипа се използват сравнително ограничен брой медикаменти, които въздействат или върху самите грипни вируси, или възпрепятстват тяхното размножаване и  проникване в клетките на заразения индивид.

· Циклични амини – amantadin, rimantadin– подтискат репликацията (размножаването) на грипния вирус в първата и последната фаза на този цикъл. Има редица съобщения за поява на нови вирусни щамове, които са резистентни на действието на тези препарати.

·  Невраминидазни инхибитори – oseltamivir (Tamiflu®); zanamivir (Relenza®); peramivir – блокират ензима невраминидаза, който е отговорен за освобождаването на узрелите вируси от инфектираната клетка с което намаляват тяхното количество в организма.

·  Симптоматична терапия: антипиретици-аналгетици, антитусива и др. 

Конвенционална профилактика:

·  Противогрипни ваксини: Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®, Pandermix®, Celvapan®, Focetria® ( A(H1N1))

·  Имуностимуланти: Esberitox®N; Echinacea®forteи др.

Хомеопатична терапия и профилактика:  Хомеопатичните лекарства са изключително подходящи както за профилактика, така и за лечение на вирусните заболявания. Т. напр. тяхното предимство пред противогрипните ваксини е, че  се стимулира естествената неспецифична защита на организма, докато последните имат за задача да продуцират антитела срещу определен тип грипен вирус. Като се има предвид, че грипните вируси са силно изменчиви във времето, това предполага всяка година да се изготвят нови ваксини, по-пълно отговарящи на променения антигенен састав на актуалния към момента вирус.

Правилно проведеното хомеопатично лечение скъсява срока на протичане на заболяването, предотвратява голяма част от усложненията и ускорява периода на реконвалесценция. Това до голяма степен се отнася  до децата, които по принцип са по-уязвими към грипната инфекция и по-лесно развиват белодробни усложнения. Освен това трябва да се отчита факта, че хомеопатичното лечение не води до нежелани лекарствени реакции като напр. алергии и др.

Хомеопатичното лечение включва на първо място биомедикамента Oscillococcinum®, който може да се използва и като профилактично средство, монопрепаратите Aconitum, Belladonna, Bryonia, Ferrumphosphoricum, Rhustox., Dulcamara, които се прилагат в зависимост от начина по който започва заболяването и особеностите на клиничната картина. По отношение на отделни симптоми (хрема, кашлица и др.) могат да се прилагат хомеопатичните специалитети Paragrippe®, Stodal®, Homeogene®9, Corizalia®.

Биомедикамента Осцилококцинум® е свързан с името на френския военен лекар Жозеф Рой (1891-1978), който по време на епидемията от „испански” грип през 1917 г. наблюдава в кръвта на заразените особен вид бактерия, наречена от него „oscillococci” и предлага да се създаде хомеопатичен препарат на базата на тази бактерия. Независимо, че съществуването на такава бактерия не е било потвърдено, препаратът е създаден през 1925 г на базата на автолизат от сърце и черен дроб на един вид патица и е наречен Осцилококцинум. Това лекарство е на едно от първите места в листата на Лабораториите Boironи се ползва с широка популярност в във Франция и някои други страни от Стария континент като профилактика на грипните заболявания.

ДВОЙНО СЛЕПИ РАНДОМИЗИРАНИ ИЗПИТВАНИЯ СРЕЩУ ПЛАЦЕБО

КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ № 1

ДИЗАЙН НА ИЗПИТВАНЕТО: Участват 372 пациенти разделени рандомизирано в две групи от които едната получава Осцилококцинум® , а другата – плацебо по 3 дози дневно в продължение на три дни. Пациентите са с изявен грипен синдром от по-малко от 24 часа, характеризиращ се с повишена температура (> 38°С) , главоболие, мускулни болки и поне един от следните симптоми: втрисане, гръдни и околоставни болки, кашлица, хрема или усещане за общо неразположение. 

РЕЗУЛТАТИ:

След 48-я час е констатирано статистически значимо намаление на симптомите при групата лекувана с Осцилококцинум®  (фиг. 1.)

На втория ден симптомите изчезват при 17% от групата с Осцилококцинум® спрямо 6.6 % от пациентите в групата с плацебо.

На петия ден симптомите изчезват при 73.7% от пациентите в групата с Осцилококцинум® спрямо 67.7% от групата с плацебо (фиг.2.)

ИЗВОДИ:

Двойно сляпото, плацебо контролирано изпитване доказва ефикасността на продукта, което се изразява в статистическо значимо намаление на болестните симптоми след 48-я час и значително намаление на продължителността на изява на симптомите в групата, приемаща Осцилококцинум®, в сравнение с групата, приемаща плацебо.Ref. 1. R. PAPP, G. SCHUBACK, E.BECK, G. BURCARD, J. BENGEL, S. LEHRL, Ph. BELON

Oscillococcinum®in patients with influenza-like syndromes; a placebo- controled double –blind evaluation. Br. Homeopathic J. 1998, 87

КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ № 2

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Участват 478 пациенти, от които 237 приемат Осцилококцинум® и 241- плацебо.

Пациентите мерят температурата си два пъти дневно и отбелязват наличието или липсата на определени симптоми (главоболие, мускулни болки) плюс кашлица, хрема и обща отпадналост. За клинично оздравяване се приема температура под 37.5°С и пълно изчезване на горепосочените симптоми.

РЕЗУЛТАТИ: Констатира се да 48-я час по-голям брой излекувани пациенти от групата приемали Осцилококцинум®  в сравнение с приемалите плацебо (17.1% спряма 10.3% при р = 0.03).

ИЗВОД: Потвърждава се ефикасността на Осцилококцинум® в лечението на грипните симптоми.

Ref. J.P.Ferley, D. Zmirou, D. Dadhemar, F. Balducci. A controlled evaluation of a homeopathic preparation in the treatment of influenza-like syndromes. Btitish Journal of Clinical Pharmacology, 1998, 27, 329-335.

КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ № 3

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:  Проведено е рандомизирано двойно сляпо изпитване спрямо плацебо в което са били включени 227 студенти по медицина, които са били в близък контакт с болни от вирусни заболявания и не са били ваксинирани срещу грип. Те са получавали по една доза Осцилококцинум® или плацебо в продължение на 4 седмици като профилактика на грипа и остри вирусни инфекции на дихателната система.

РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ: Профилактичното назначаване на Осцилококцинум® намалява статистически значимо броя на заболелите от грип и остри вирусни заболявания на дихателната системав сравнение с плацебо.

По време на клиничното изпитване не са били констатирани никакви нежелани лекарствени реакции.

 Реф. Селкова, ЕР, Семьоненко, ТА, Горбачов, ИА. Използване на Осцилококцинум®  в профилактиката и лечението на грипа и на ОВДИ. Инфекциозные болезни., 2005, № 4, 20-24.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

           РИНОФАРИНГИТ

           ОСТЪР ОТИТ

           БОЛКИ В ГЪРЛОТО

Дозов режим: 3 туба-дози през 3 часа

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

          СЕРОМУКОЗЕН ОТИТ

Дозов режим: 1 туба-доза един път седмично

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ХОМЕОПАТИЧНИЯТ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ OSCILLOCOCCINUM® EЕФИКАСНО И БЕЗОПАСНО СРЕДСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ГРИП И ГРИПОПОДОБНИ ОСТРИ ВИРУСНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА И ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА МОЖЕ ДА ИГРАЕ РОЛЯ НА СРЕДСТВО НА ПЪРВИ ИЗБОР ПРИ ТАЗИ ПАТОЛОГИЯ.

 

Доц. д-р Р. Радев, дм, Секция „ Фармакология и клинична фармакология”

Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора

 

Публикувано: 10.10.2013г.


Design & Hosting Triada Soft © 2007